01. Therese Ytter
02. Mauro Scocco for Novell
03. Object for Birgitta Jannesson
04. Private
05. Object for Birgitta Jannesson
06. Mauro Scocco for Novell
07. Ibid.
08. Private
09. Documentation for Birgitta Jannesson
10. Robyn for Novell
11. Anna Järvinen for Novell
12. Vanja Hermele
13. Anna Järvinen for Novell
14. Documentation of performance for Valand Academy
15. Object for Birgitta Jannesson
16. Ibid.
17. Ibid.
18. Private
19. Birgitta Jannesson
20. Object for Birgitta Jannesson
21. Ibid.
22. Private